Samwood

samewood ct.jpg

แผ่นปูพื้นสำเร็จรูป       

ผลิตจากแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่คุณภาพสูง ทนต่อทุกสภาพอากาศ ทนแดด ทนฝน ปลอดภัยจากปลวก มอด ทำสีเลียนแบบไม้ได้สมจริงติดตั้งบนแผงพลาสติกชั้นดี ที่ให้ความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดีและทาสีทับได้ตามต้องการเมื่อต้องการเปลี่ยนสี  สามารถใช้ปูทางเดินสนามหญ้า ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเิดินสวน ลานซักล้าง สระว่ายน้ำภายในอาคารกันลื่นหรือตามต้องการ


Untitled-11.jpg

samewood-ct.jpg


 

¼ÅÔµ¨Ò¡á¼è¹ä¿àºÍÃì«ÕàÁ¹µì    ·Õè¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§·¹µèÍ·Ø¡ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ ·¹á´´ ·¹½¹ »ÅÍ´ÀѨҡ»ÅÇ¡
ÁÍ´ ·ÓÊÕàÅÕ¹ẺäÁéä´éÊÁ¨ÃÔ§ µÔ´µÑ駺¹á¼§¾ÅÒʵԡ
ªÑé¹´Õ ·ÕèãËé¤ÇÒÁá¢ç§áç ÊÒÁÒöÃѺ¹éÓ˹ѡä´é´ÕáÅзÒÊÕ
·Ñºä´éµÒÁµéͧ¡Òà àÁ×è͵éͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹แxdf

Bookmark and Share