Eterpan -MD

ImageObjectHandler.jpeg 
Eterpan-Board เป็นแผ่นเรียบอเนกประสงค์ ( เสริมด้วยเส้นใยไฟเบอร์ธรรมชาติ ) 
ที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีเส้นใยผสมซีเมนต์ มาตั้งแต่ปี ค . ศ .1905 โดยกลุ่ม Etex ประเทศเบลเยี่ยม 
มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ ปูนซีเมนต์ , ทราย , น้ำ , เส้นใยเซลลูโลสจากพืช และส่วนผสมของแร่ธรรมชาติ 
Eterpan-Board ไม่มีส่วนผสมของสารใยหิน (Asbestos Free) ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยี 
การอบความร้อนด้วยไอน้ำ (Autoclaved Process) มาใช้ในกระบวนการผลิตแผ่น Eterpan-Board ด้วย 
จากขั้นตอนการผลิตเหล่านี้ ทำให้แผ่นมีลักษณะคงตัวไม่โก่งบวมหรือยืดหดตัว ทนต่อแดดฝน 
เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการหลีกเลี่ยงระบบการก่ออิฐฉาบปูน 
และในส่วนที่มีข้อจำกัด เรื่องน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
ลักษณะการใช้งาน 
Eterpan-Board ใช้ได้ดีทั้งงานผนังภายในและภายนอก ในส่วนของการก่อสร้างอาคารใหม่ 
และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่า งานในส่วนของฝ้าเพดาน ผนังกั้นห้อง , ผนังกั้นห้องน้ำ , ผนังกันเสียง , กันไฟ 
ตลอดจนเชิงชาย , ฝ้าชายคาภายนอก บัวเชิงผนัง ฝาผนังบ้าน คิ้วมอบฝ้า Eterpan-Board 
สามารถนำมาใช้งานในส่วนต่างๆเหล่านี้ได้ดี 
ความเป็นมาตรฐาน 
Eterpan-Board ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย 
และกรรมวิธีการผลิตที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง ISO 9002 และการรับรองคุณภาพ ISO 14001 
ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Eterpan-Board เป็นแผ่นเรียบอเนกประสงค์ ( เสริมด้วยเส้นใยไฟเบอร์ธรรมชาติ ) ที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีเส้นใยผสมซีเมนต์ มาตั้งแต่ปี ค . ศ .1905 โดยกลุ่ม Etex ประเทศเบลเยี่ยม มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ ปูนซีเมนต์ , ทราย , น้ำ , เส้นใยเซลลูโลสจากพืช และส่วนผสมของแร่ธรรมชาติ Eterpan-Board ไม่มีส่วนผสมของสารใยหิน (Asbestos Free) ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยี การอบความร้อนด้วยไอน้ำ (Autoclaved Process) มาใช้ในกระบวนการผลิตแผ่น Eterpan-Board ด้วย จากขั้นตอนการผลิตเหล่านี้ ทำให้แผ่นมีลักษณะคงตัวไม่โก่งบวมหรือยืดหดตัว ทนต่อแดดฝน เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ต้องการหลีกเลี่ยงระบบการก่ออิฐฉาบปูน และในส่วนที่มีข้อจำกัด เรื่องน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 


ลักษณะการใช้งาน 
 Eterpan-Board ใช้ได้ดีทั้งงานผนังภายในและภายนอก ในส่วนของการก่อสร้างอาคารใหม่ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่า งานในส่วนของฝ้าเพดาน ผนังกั้นห้อง , ผนังกั้นห้องน้ำ , ผนังกันเสียง , กันไฟ ตลอดจนเชิงชาย , ฝ้าชายคาภายนอก บัวเชิงผนัง ฝาผนังบ้าน คิ้วมอบฝ้า Eterpan-Board สามารถนำมาใช้งานในส่วนต่างๆเหล่านี้ได้ดี  ความเป็นมาตรฐาน Eterpan-Board ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และกรรมวิธีการผลิตที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง ISO 9002 และการรับรองคุณภาพ ISO 14001 ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณสมบัติที่โดดเด่น 

- ไม่มีส่วนประกอบของสารใยหิน (Non Asbestos) 
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ไม่ว่าจะเผชิญ แสงแดด ลม และฝน 
- ปลอดภัยจากมอด , ปลวก , เชื้อรา และแมลงที่ทำอันตรายเนื้อไม้ 
- เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอังกฤษ หัวข้อ BS476 Part 4:class O 
และหัวข้อ BS476 Part6,7 
- ไม่รั่วซึม โก่งบวม หรือเปื่อยยุ่ย เมื่อใช้งานภายนอกและส่วนที่เปียกชื้น ผ่านการทดสอบ 
หัวข้อ BS5669 Part 1:1989 Clause 16:2 และ BS4624:1981 Clause 15 
- ผ่านกรรมวิธี Autoclaved Process ทำให้แผ่นมีความคงทนไม่ยืดหด 
- แผ่นมีความหนาแน่นสูง และเหนียวทำให้ทนทานต่อการรับแรงกระแทกได้ดี 
ผ่านมาตรฐานการทดสอบหัวข้อ BS5669 Part 1: 1989 Clause 21 
- เนื่องจากแผ่นมีน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในส่วนของโครงเคร่าที่เป็นส่วนประกอบ 
- ใช้เครื่องมือช่างไม้ทั่วๆ ไป เช่น ตะปู , ริเวต , น้อตเกลียว 
ปล่อยในการยึดแผ่นเข้ากับโครงเคร่า และสามารถใช้เลื่อยลันดาตัดซอยได้เหมือนไม้ 
- เหมาะกับโครงเคร่าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโครงไม้ , โครงซีลาย , โครงเหล็ก 
- ไม่จำเป็นต้องเว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น เมื่อใช้งานภายในที่ต้องการความเรียบแบบยิบซั่ม 
โดยสามารถลบมุมทำขอบลาด และใช้วัสดุฉาบรอยต่อ เช่น ผงยิปซั่ม , ปลาสเตอร์ ฉาบรอยต่อได้ทันที 
- แผ่นมีคุณสมบัติที่สามารถดัดโค้งและตัดโค้งได้ 
- เนื่องจากผิวหน้ามีความเป็นด่างน้อย จึงสามารถทาสี 
หรือพ่นทับได้ง่ายและใช้ได้กับสีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสีน้ำหรือสีน้ำมัน

ขนาดและน้ำหนัก 

ความหนา

กว้าง x ยาว ( มม .)

น้ำหนัก ( กก ./ ม 2)

4.5 มม .

1220 x 2440

6.1

6 มม .

1220 x 2440

8.1

7.5 มม .

1220 x 2440

10

9 มม .

1220 x 2440

12.1

12 มม .

1220 x 2440

16.2

15 มม .

1220 x 2440

20.3

20 มม .

1220 x 2440

26.7

คุณสมบัติพิเศษ ของแผ่น Eterpan-MD (Eterpan-Board)

ขนาดและน้ำหนัก

- คุณลักษณะของแผ่น

แผ่นเสริมด้วยเส้นไฟเบอร์จากพืชธรรมชาติ

- ขนาดกว้างยาวมาตรฐาน

1220 มม . X 2440 มม .

- ขนาดความหนามาตรฐาน

4.5 มม ., 6 มม ., 7.5 มม ., 9 มม .12 มม ., 15 มม ., 20 มม .,

- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนด้านความหนา


0.4 มม .

- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของแผ่น

กว้าง , ยาว 
2 มม .

- ค่าเบี่ยงเบนความตรงของแผ่น

ไม่เกิน 2 มม .

- ผลต่างของเส้นทแยงมุม

ไม่เกิน 5 มม .

- ลักษณะของขอบแผ่น

ทำได้ทั้งขอบเรียบและขอบลาด

 

 


คุณสมบัติทางเทคนิค

- ค่าความหนาแน่น

1300 kg./ m 3

- การทนไฟตามมาตรฐานกฏเกณฑ์ 
ของอังกฤษตามข้อกำหนด

ผ่าน Class 0 ข้อ BS476Part4 
ผ่าน Class "1" ข้อ BS476Part7 
จัดอยู่ในกลุ่ม "0" ข้อ BS476Part6 

- ปริมาณความชื้นของแผ่น (at E.M.C.)


3%

- ปริมาณการดูดซึมน้ำ (ASTM 1185 (95)

30% by weight

- การขยายตัวเนื่องจากความชื้น

ปกติจนถึงจุดอิ่มตัว 0.6 มม ./ ม .

- ค่าการนำความร้อน ( ค่า k ) 20 C to 200 C

0.22 W./mk.

- Delamination Strenght (ASTM D-1037)

1.38 N/mm 2

- ความต้านทานแรงตัด (Oven dry)

Across the sheet 16N/mm 2 
Along the sheet 12 N/mm 2 

ตารางการรับน้ำหนัก

ความหนาที่แนะนำ

UNIFORM 
DISTRIBUTION LOAD 
(kg./m 2) 

RECOMMENDED BOARD THICKNESS (mm.)

7.5

9

12

15

20

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN SUPPORTS (mm.)

75

610

720

1000

1220

1450

100

550

660

880

1050

1350

150

400

670

760

920

1220

200

-

450

700

850

1150

250

-

350

650

800

1050

300

-

300

550

750

1000

350

-

-

500

650

920

400

-

-

420

600

850

450

-

-

350

550

800

500

-

-

300

500

750

550

-

-

-

450

700

600

-

-

-

400

650


NOTES :

1) Table serves as guidelines for selection purpose and shall not be construed as 
the sole criterion for the final selection of the board. 
2) The design shall meet the consultant/structural engineer's requirement.

pdf.pngBookmark and Share