Eterpan -LD

20070604143092351.jpg


Eterpan-LD เป็นแผ่นแคลเซียมซิลิเกตบอร์ด ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากเทคโนโลยีไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ ของการก่อสร้างปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีจากกลุ่ม Etex ประเทศ เบลเยี่ยม ซึ่งถือได้ว่า เป็นผู้ริเริ่มและค้นพบ เทคโนโลยีไฟเบอร์ซีเมนต์ ตั้งแต่ปี 1905 ด้วยการนำเอาส่วนผสมสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ น้ำ ทราย ซีเมนต์ แร่ และเส้นใยจากพืชธรรมชาติ มาเป็นองค์ประกอบในการผลิตแผ่น Eterpan-LD รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีการอบความร้อน ด้วยไอน้ำ (Autoclaved Process) มาใช้ ในกระบวนการผลิตแผ่นด้วย ที่สำคัญ โดยปฏิธานของกลุ่ม Etex ซึ่งเน้นย้ำ ในเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม (Environmental Friendly) ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ Eterpan ทุกชนิด จะต้องไม่มีสารใยหิน(100% Asbestos Free) 

คุณสมบัติที่โดดเด่น
- ไม่มีส่วนประกอบของสารใยหิน
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความชื้นสูง
- ปลอดภัยจากมอด,ปลวก,เชื้อรา, และแมลงที่ทำอันตรายกับเนื้อไม้
- เป็นวัสดุทีไม่ติดไฟ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอังกฤษ หัวข้อ BS476 Part 4;1970,class 0 และหัวข้อ BS476 Part 6,7
- ไม่รั่วซึม ไม่โก่งบวม หรือเป่อยยุ่ย เมื่อใช้งานฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา และส่วที่มีความชื้นสูง
- ผ่านกรรมวิธี (Autoclaved Process) หรือการอบความร้อนด้วยไอน้ำ ที่อุณหภูมิ 160°-180° ในเวลา 18 ชั่วโมงโดยประมาณ ทำให้แผ่นมีความคงตัว จนแทบจะไม่มีการยืดหดตัว
- แผ่นที่มีความหนาแน่นสูงเพียงพอที่จะรับแรงกระแทกได้ดี
- เนื่องจากแผ่นมีน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนประกอบอื่นๆ
- สามารถใช้เครื่องมือช่างทั่วๆไป เช่น ตะปู,ริเวต,น็อตเกลียวปล่อยในการยึดแผ่นเข้ากับโครงคร่าว และสามารถใช้เลื่อยลันดาตัดซอยได้เหมือนไม้จริง
- เหมาะกับโครงคร่าวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโครงไม้, โครงซี่ลาย หรือโครงเหล็ก
- ไม่จำเป็นต้องเว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น เมื่อใช้งานภายในที่ต้องการ ฉาบเรียบแบบยิปซั่ม โดยเลือกใช้แผ่นที่มีขอบลาด (Bevelled Edge) และใช้ควบคู่กับวัสดุฉาบรอยต่อ, ตะข่ายไฟเบอร์ และหมั่นโป๊ปูนทั่วๆไป
- แผ่นมีลักษณะดัดโค้ง ภายใต้รัศมี (Radius) ที่กำหนดไว้
- เนื่องจากผิวหน้ามีความเป็นด่างน้อย จึงสามารถทาสี, หรือพ่นสีทับได้ง่ายมาก ซึ่งควรจะปรึกษาผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสีนั้นๆ
ขนาดและน้ำหนัก
ความหนา
กว้างxยาว (มม.)
น้ำหนัก กก./ม2
6มม.
9 มม. 
12 มม. 
15 มม. 
20 มม.
1220 x2240 
1220 x2240
1220 x2240
1220 x2240
1220 x2240
6.0
9.0
12.0
14.0
19.0
คุณสมบัติพิเศษของแผ่น Eterpan-LD แคลเซียมซิลิเกตบอร์ด
ขนาดและน้ำหนัก
- คุณลักษณะของแผ่น
- ขนาดกว้างยาวมาตรฐาน
- ขนาดความหนามาตรฐาน
- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ด้านความหนา 
- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ของแผ่น
- ค่าเบี่ยงเบนความตรง ของแผ่น
- ลักษณะของขอบแผ่น
แคลเซี่ยมซิลิเกตบอร์ด เสริม ด้วยเส้นใยจากพืชธรรมชาต โดยปาศจากสารใยหิน(100% Asbestos Free)
1220มม. x 2440มม.
6มม.,9มม.,12มม.,15มม., 20มม.
+/- 0.5 มม.
กว้าง,ยาว +/- 5มม.
+/- 3 มม. 
ขอบเรียบ(Square Edges),
ขอบลาด (Bevelled Edges)
คุณสมบัติทางเทคนิค
- ค่าความหนาแน่น
- การทนไฟตามมาตรฐานกฎ เกณฑ์ ของอังกฤษตามข้อ กำหนด
- ปริมาณความชื้นในแผ่น
- ปริมาณการดูดซึมน้ำ
- การขยายตัวเนื่องจาก ความชื้น
- การหดตัวเนื่องจากความร้อน 4h/300c
- ค่าการนำความร้อน
- Delamination Strength
- M O E - Lengthwise
             - Widthwise
- M O R - Lengthwise
             - Widthwise
988 - 1031 kg./m3 
เป็นวัสดุไม่ติดไฟ(Non-Combustible)
ผ่าน Class 0 ข้อ BS476 : Part4
ผ่าน Class 1 ข้อ BS476 :Part 7
จัดอยู่ในกลุ่ม 0 ข้อ BS476 : Part 6
7 % (After 72 hours)
54 % (After 72 hours)
ปกติจนถึงจุดอิ่มตัว 0.45มม./ม.
0.2 %
0.28 w/m-k
0.7 N/mm2
6300 N/mm2
5700 N/mm2
9.78 N/mm2
8.31 N/mm2

pdf.png


Bookmark and Share